O nas

mgr Jacek Wezgraj

Psycholog, psychoterapeuta. Przygotowuje się do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie, szkoli się z zakresu interwencji kryzysowej w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalność: „Psychologia kliniczna człowieka dorosłego”. Ukończył:

Uczestniczył w następujących szkoleniach i warsztatach:

 • Upojona tęsknota – systemowa teoria i terapia uzależnienia alkoholowego – Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej w Poznaniu (2008)
 • „Autorytet bez przemocy” – systemowy coaching dla rodziców dzieci trudnych – Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej w Poznaniu (2008)
 • Diagnostyka systemowa – Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej w Poznaniu (2007)
 • Zastosowanie terapii systemowej w psychoterapii dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem leczenia szpitalnego młodocianych anorektyków – Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej w Poznaniu (2006)
 • Psychoterapia w leczeniu dzieci i młodzieży – Pracownia Pomocy Psychologicznej dla Dzieci Młodzieży i Rodzin w Sopocie (2008)
 • Wybrane aspekty diagnozy neuropsychologicznej – Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie (2008)
 • Indywidualne oraz systemowe formy pomocy dziecku wobec którego stosowana jest przemoc: Podstawy diagnozy, terapii i interwencji – Pracownia Pomocy Psychologicznej dla Dzieci Młodzieży i Rodzin w Sopocie (2008)
 • Dzieci i młodzież w terapii systemowejWielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej w Poznaniu (2009)
 • Psychosomatyka a terapia systemowa – Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej w Poznaniu (2009)

Prowadzi terapię indywidualną, grupową, par/małżeństw i rodzinną.

W latach 2008-20010 pracował na Oddziale Psychiatrycznym NZOZ MEDiSON w Koszalinie gdzie zajmował się diagnostyką oraz wsparciem psychologicznym

Jego doświadczenie  zawodowe obejmuje w Miejskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koszalinie, Gimnazjum nr 7 w Koszalinie oraz w Stowarzyszeniu Profilaktyki i Terapii „Młodzi – Młodym” w Koszalinie. Regularnie współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Koszalinie, udzielając grupowego i indywidualnego wsparcia psychologicznego osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Realizuje szereg projektów europejskich z tego zakresu

Doświadczenie i niezbędne umiejętności zdobywał podczas stażów i praktyk w:

 • Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Oskara Bielawskiego w Kościanie
 • Zakładzie Terapii Nerwic i Innych Zaburzeń Psychicznych „EMPATIA” w Lesznie

Swoją pracę poddaje superwizji (kontroli) u certyfikowanego superwizora i psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, mgr Anny Turczyńskiej

e-mail: jacek.wezgraj@gmail.com

telefon: 694-228-449

mgr Patrycja Sternalska

Psycholog, terapeuta, obecnie w trackie Kursu Psychoterapii Polskiego Instytutu Ericksonowskiego w Łodzi przygotowującego do Certyfikatu Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Prowadzi psychoterapię indywidualną, małżeństw/par, rodzin.

Wiedzę zdobytą na Uniwersytecie Gdańskim (specjalność psychologia rodzin) oraz na Westäflische-Wilhelms Universität w Niemczech pogłębiała na kursach:

- Nein darf sein. Kurs przygotowujący do pracy z dziećmi z zakresu profilaktyki nt. wykorzystywania seksualnego. Westäflische-Wilhelms Universität (2010)

- Edukacja Seksualna – jak pracować z młodzieżą. Poradnia Zdrowia Psychoseksualnego „Bez Tabu” (2010)

- Kurs Pedagogiczny. Uniwersytet Gdański (2008-2010)

- Summer School „Appreciating Diversity”. Kurs z zakresu różnic międzykulturowych i międzyrodzajowych. Uniwersytet Gdański (2009)

Poza powyższymi ukończyła także kursy z zakresu psychologii organizacji i zarządzania:

- Development Center jako metoda oceny i planowania rozwoju zawodowego. Uniwersytet Gdański (Profirma Sp. z. o. o.) (2010)

- Rekrutacja i jej narzędzia – jak efektywnie i skutecznie przygotować się do rekrutacji. Arla Global Financial (2010)

Obecnie pracuje na stanowisku psychologa w Szpitalu Psychiatrycznym NZOZ MEDISON Sp. z. o. o. w Koszalinie. Poza obecnym miejscem pracy wiedzę teoretyczną wykorzystywała także w placówkach:

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Główczycach, prowadząc warsztaty psychologiczne dla osób borykających się z problemem współuzależnienia

- Pracownia Psychologiczna MSWiA w Gdańsku

- Pogotowie Opiekuńcze w Gdańsku

- Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii oddział w Słupsku

A także w placówce Adecco Poland Sp. z o.o. w Gdańsku, gdzie wykorzystywała wiedzę z zakresu psychologii organizacji i zarządzania.

Tel. 514 – 974 – 539

e-mail: patrycja.sternalska@wp.plPowrót do strony „O nas”